horizontal menu

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ -ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέα Οικογένεια προϊόντων ασφάλισης Αυτοκινήτου, με το όνομα "Εθνική & Μετακίνηση", αποτελεί τα Νέα πακέτα ασφάλισης της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ, με χαρακτηριστικό συνθετικό τη λέξη "κίνηση", υποδηλώνοντας έτσι το ενδιαφέρον της Εταιρίας τόσο για την ασφαλή κίνηση των οχημάτων των πελατών της όσο και για την ασφαλή κίνηση των ίδιων των οδηγών που εμπιστεύονται την εταιρία. Επιλέγοντας την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, για την ασφάλιση του οχήματος σας, εξασφαλίζετε μοναδικά προνόμια όπως:
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ "ΕΘΝΙΚΗ & ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ"
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
ΦΙΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ με την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΜΕΣΗ & ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ από τον ΕΛΟΤ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

  ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - "ΕΘΝΙΚΗ & ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ"
Σύγχρονα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ασφάλισης που εξασφαλίζουν πλήρως το όχημα και τον οδηγό του με πρωτοποριακές καλύψεις και ανταγωνιστικό ασφάλιστρο!\ Η Οικογένεια προγραμμάτων "Εθνική & Μετακίνηση" σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε το πακέτο καλύψεων που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας. Το κάθε πακέτο προσφέρεται με ανταγωνιστικό κόστος και έχει συγκεκριμένες καλύψεις που θα κόστιζαν ακριβότερα αν τις αγοράζατε μεμονωμένα. Στα πακέτα "Εθνική & Μετακίνηση" μπορείτε προαιρετικά να επιλέξετε την Οδική Βοήθεια και τη Θραύση Κρυστάλλων.
"Για να δείτε τους Όρους Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου (Έγγραφο σε μορφή PDF) κάντε κλικ στο εικονίδιο"

Τα πακέτα «ΕΘΝΙΚΗ & ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ» προσφέρουν πολλαπλές επιλογές ασφάλισης, ενώ βασίζονται στη φιλοσοφία της μεγαλύτερης δυνατής κάλυψης με τον οικονομικότερο τρόπο:
 ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ
  Εκτεταμένη κάλυψη Αστικής Ευθύνης σε όλη τη χώρα, κατά την οποία καλύπτονται:
(πατήστε εδώ)

  • Οι σωματικές βλάβες σε τρίτους & σε επιβάτες
  • Οι υλικές ζημιές σε τρίτους
  • Οι υλικές ζημιές & σωματικές βλάβες που θα προκληθούν σε τρίτους κατά τη διάρκεια κλοπής του οχήματος σας
  • Οι υλικές ζημιές & σωματικές βλάβες που θα προκληθούν σε τρίτους από πυρκαγιά του οχήματος σας
  • Οι υλικές ζημιές & σωματικές βλάβες που θα προκληθούν όσο το όχημα σας είναι εντός φυλασσομένων χώρων (π.χ χώροι στάθμευσης)
  • Οι υλικές ζημιές & σωματικές βλάβες που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια μεταφοράς του οχήματος σας (π.χ σε πλοίο)
  • Οι υλικές ζημιές & σωματικές βλάβες που θα προκληθούν από τη λειτουργία μηχανήματος που αποτελεί εξάρτημα του ασφαλισμένου οχήματος ή που είναι προσαρμοσμένο σε αυτό ως εργαλείο
  Δωρεάν κάλυψη Αστικής Ευθύνης στο εξωτερικό - πράσινη κάρτα 
Καλύπτονται οι υλικές ζημιές και οι σωματικές βλάβες που θα προκληθούν σε τρίτους από το όχημα σας, όσο βρίσκεστε στο εξωτερικό.
  Προστασία του Βοnus του οδηγού 
Σε περίπτωση που σας συμβούν μέχρι 3 ζημιογόνα ατυχήματα μέσα στο διάστημα ενός έτους ασφάλισης σας, δεν θα μεταβληθεί το bonus σας.
  Θραύση κρυστάλλων 
Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν στα τζάμια του αυτοκινήτου σας (και κατά τη διάρκεια κλοπής) συμπεριλαμβανομένων των εξόδων τοποθέτησης τους. Σε περίπτωση χρήσης της GlassDrive, Carglass και Autoglassfit, δεν εκταμιεύετε καθόλου χρήματα.
  Αντικατάσταση του Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου σας με άλλο, σε περίπτωση κλοπής του 
Σε περίπτωση κλοπής του αυτοκινήτου σας, σας διατίθεται άλλο για τις μετακινήσεις σας, και για διάστημα μέχρι 90 ημέρες.
  Ζημιές Ιδίου από Κλοπή 
Καλύπτονται οι ζημιές στο ασφαλισμένο όχημα σας που θα προκληθούν όσο αυτό βρίσκεται στην κατοχή του κλέφτη και οφείλονται σε πρόσκρουση, σύγκρουση εκτροπή, ή ανατροπή του.
  Κάλυψη προσωπικού ατυχήματος οδηγού μέχρι 35.000€ επιλέγοντας μεταξύ των δύο πακέτων, που καλύπτουν 
α) Θάνατο, μόνιμη ολική ανικανότητα & μόνιμη μερική ανικανότητα με υψηλά κεφάλαια € 20.000 / € 35.000 ή
β) Θάνατο, μόνιμη ολική ανικανότητα, μόνιμη μερική ανικανότητα, επίδομα νοσοκομειακής περίθαλψης & ιατροφαρμακευτικές δαπάνες οι οποίες καλύπτουν & τα ανήλικα τέκνα του εφόσον επιβαίνουν στο όχημα, με υψηλά κεφάλαια €20.000/€35.000
  Κάλυψη των Υλικών Ζημιών από ανασφάλιστο όχημα 
Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν στο όχημα σας από όχημα που είναι ανασφάλιστο ύψους μέχρι και €100.000. Αποζημιώνεστε απευθείας από την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, γλιτώνοντας χρόνο και ταλαιπωρία.
  Πρωτοποριακή Κάλυψη Ολικής καταστροφής (Total Loss) 
Η κάλυψη της ολικής καταστροφής καλύπτει τον κίνδυνο ολικής καταστροφής του οχήματος από την επέλευση των κινδύνων πυρκαγιάς, πυρκαγιάς από τρομοκρατικές ενέργειες, ολικής κλοπής, φυσικών φαινομένων ή ιδίων ζημιών του οχήματος, χωρίς ο ασφαλισμένος να επιβαρύνεται με το κόστος της αγοράς αυτών των καλύψεων.
  Φυσικά Φαινόμενα 
Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο όχημα και οφείλονται σε πλημμύρα, χαλάζι, σεισμό κ.α.
  Πυρκαγιά-Τρομοκρατικές Πυρκαγιάς 
Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο όχημα λόγω πυρκαγιάς, έκρηξης, κεραυνού ή αυτόματης ανάφλεξης ή πυρκαγιάς που μεταδίδεται από άλλο αντικείμενο, καθώς και οι ζημιές λόγω πυρκαγιάς που οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε τρομοκρατικές, κακόβουλες ενέργειες καθώς και στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες.
  Ολική Κλοπή 
Καλύπτεται η ολική κλοπή του οχήματος. Η αποζημίωση που καταβάλλεται αντιστοιχεί στην τρέχουσα εμπορική αξία του οχήματος.
  Μερική Κλοπή 
Αποζημιώνεστε σε περίπτωση κλοπής εξαρτημάτων ή μόνιμων μερών που είναι απαραίτητα για την κίνηση και τη λειτουργία του οχήματός σας.
  Ζημιές Ιδίου/Κακόβουλες Βλάβες 
Καλύπτονται οι ζημιές του ασφαλισμένου οχήματος είτε ευθύνεστε είτε όχι, λόγω σύγκρουσης, πρόσκρουσης, εκτροπής, ανατροπής ή κατάπτωσης του. Επιπλέον, καλύπτονται οι ζημιές από κακόβουλες πράξεις τρίτων.
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
Οικονομικότερα ασφάλιστρα με εκπτώσεις & προνόμια για τους πελάτες της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ!
Επιβράβευση καλού οδηγού
Η Εθνική Ασφαλιστική δίνει έκπτωση 5% στα ασφάλιστρα της Αστικής Ευθύνης σε όσα οχήματα δεν έχουν ζημιές τα τελευταία 2 έτη (συμπεριλαμβάνονται ΕΙΧ, Φορτηγά ιδιωτικής χρήσης, Αγροτικά, μοτοποδήλατα).
Οικογενειακές εκπτώσεις
Η Εθνική Ασφαλιστική δίνει έκπτωση 5% στα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων των οικογενειών που ασφαλίζουν περισσότερα από 2 οχήματα (η έκπτωση δίνεται άμεσα στο 3ο όχημα και στα πρώτα 2 από την επόμενη ανανέωση).
Ανταμοιβή Εμπιστοσύνης
Η Εθνική Ασφαλιστική ανταμείβει τους πελάτες της χωρίς ιστορικό ατυχήματος για 5 χρόνια, με έκπτωση 4% στην Αστική Ευθύνη και στη Μικτή.
Έκπτωση Επιπλέον Συμβολαίων στην ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Η Εθνική Ασφαλιστική δίνει επιπλέον έκπτωση 10% στα ασφάλιστρα του Αυτοκινήτου των κατόχων συμβολαίου Ζωής ή Πυρός στην εταιρία μας
Επασφάλιστρο Νέου Οδηγού
Το επασφάλιστρο νέου οδηγού, σε ηλικία ή σε οδήγηση, ισχύει πλέον για ένα μόνο αυτοκίνητο της οικογένειας (ανεξάρτητα από τον αριθμό των οχημάτων που μπορεί να έχει η οικογένεια). Έτσι μπορείτε να ζητήσετε να εφαρμοσθεί το επασφάλιστρο στο όχημα εκείνο με τα φθηνότερα ασφάλιστρα.
Έκπτωση κλοπής με προϋποθέσεις
Η Εθνική Ασφαλιστική δίνει έκπτωση 5% στα ασφάλιστρα της κλοπής, εφόσον είναι εγκατεστημένο σύστημα συναγερμού. Ειδικότερα, εάν τα οχήματα διαθέτουν δορυφορικά αντικλεπτικά συστήματα VIASAT Ή WACKENHUT-TELEMATIX,τότε χορηγείται στα ασφάλιστρα της κλοπής 50% έκπτωση.
   Φροντίδα ατυχήματος
Στη δύσκολη στιγμή του ατυχήματος, η "ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ" βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.
Μοναδική προϋπόθεση είναι η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του αυτοκινήτου σας στην Εταιρία μας.
Με ένα απλό τηλεφώνημα στο (210)90.99.999 ένας εξειδικευμένος, εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Εταιρίας θα βρίσκεται δίπλα σας, για να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε τις πρώτες δύσκολες στιγμές μετά το ατύχημα.Ο ειδικός συνεργάτης μας:
    Θα καταγράψει τις συνθήκες του ατυχήματος και τις προτεραιότητες των οδών.
   Θα φωτογραφήσει τα εμπλεκόμενα οχήματα και θα κάνει ακριβή περιγραφή τους.
   Θα συντάξει πρόχειρο σχεδιάγραμμα του τόπου ατυχήματος.
    Θα συγκεντρώσει στοιχεία τυχόν μαρτύρων.
   Θα σας δώσει τη δυνατότητα να συμπληρώσετε έντυπο "Δήλωση Ατυχήματος"εάν το επιθυμείτε και βοήθεια στη σωστή συμπλήρωση του εντύπου Φιλικού Διακανονισμού.
  Φιλικός διακανονισμός
Επιλέγοντας την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας, απολαμβάνετε το προνόμιο της αποζημίωσης από τη δική σας ασφαλιστική εταιρία (σε περίπτωση που δεν είστε υπαίτιος για το ατύχημα) άνετα και χωρίς ταλαιπωρία μέσω του Φιλικού Διακανονισμού.
Για να αποζημιωθείτε φιλικά μέσω του συστήματος αυτού πρέπει απαραίτητα :
   Στην σύγκρουση να μην εμπλέκονται περισσότερα από δύο οχήματα.
   Οι δύο εμπλεκόμενοι οδηγοί να συμπληρώσουν και να υπογράψουν τη "Φιλική Δήλωση Τροχαίου Ατυχήματος" καθώς και να την στείλουν στις ασφαλιστικές τους.
   Και τα δύο εμπλεκόμενα οχήματα να είναι ασφαλισμένα σε εταιρίες που έχουνπροσχωρήσει στο Σύστημα.
   Το ατύχημα να έχει συμβεί στην Ελλάδα.
   Η ζημιά να μην υπερβαίνει τα € 6.500 σε Υλικές Ζημιές, και €12.000 σε Σωματικές Βλάβες ανά άτομο, με μέγιστο όριο στις Σωματικές Βλάβες τα € 30.000ανά περιστατικό.
Στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχει συμπληρωθεί "Φιλική Δήλωση Τροχαίου Ατυχήματος", υπάρχει η δυνατότητα οι πελάτες που δεν ευθύνονται να κάνουν δήλωση στην Εταιρία. Η Εταιρία αναλαμβάνει την επικοινωνία με την εταιρία του υπαίτιου οδηγού προκειμένου να αποζημιωθεί ο πελάτης.
  ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Ένα τροχαίο ατύχημα είναι πάντα δυσάρεστο γεγονός. Με την Εθνική Ασφαλιστικήκερδίζετε χρόνο και χρήμα αποκαθιστώντας τις υλικές ζημιές του αυτοκινήτου σας άμεσα και κυρίως χωρίς εκταμίευση χρημάτων.
Η Εθνική Ασφαλιστική προσφέρει στους ασφαλισμένους της οδηγούς μια πρωτοποριακή παροχή, έχοντας εξασφαλίσει συνεργασίες με αξιόπιστα και υπεύθυνα συνεργεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με προοπτική πανελλαδικής κάλυψης.
Μέσω αυτής της παροχής, οι ασφαλισμένοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να αποκαταστήσουν άμεσα και χωρίς ταλαιπωρία τις υλικές ζημιές που προκαλούνται από τροχαία ατυχήματα, για τα οποία δεν ευθύνονται, (μέσω Φιλικού Διακανονισμού), καθώς και σε περιπτώσεις Ζημιών Ιδίου (Μικτή Ασφάλιση).
Οφέλη
   Καινούρια ανταλλακτικά για αυτοκίνητα μέχρι 5 ετών, χωρίς παρακράτηση παλαιότητας
  Εξασφαλισμένη ποιότητα επισκευών.
   Ταχύτητα επισκευής
  Χωρίς εκταμίευση χρημάτων, αλλά με απευθείας καταβολή του ποσού στα συνεργαζόμενα συνεργεία από την ίδια την εταιρία
   Η εκτίμηση της ζημιάς θα γίνεται με το ηλεκτρονικό σύστημα της AUDATEX DAT έτσι ώστε να μην υπάρχει η παραμικρή διαφορά στο κόστος από το συνεργείο σας.
Απευθυνθείτε στα συνεργαζόμενα συνεργεία :
A. Σε περίπτωση που δεν ευθύνεστε για το ατύχημα και υπάρχει συμπληρωμένο έντυποΦιλικής Δήλωσης ή Άτυπος Φιλικός Διακανονισμός (χωρίς Φιλική Δήλωση)
Β. Σε περίπτωση ζημιάς που καλύπτεται από συμβόλαιο που περιλαμβάνει κάλυψη
Ζημιών Ιδίου (Μικτή).
    Οδική ασφάλεια
Η "ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ" φροντίζει για σας ακόμη και στην περίπτωση που ακινητοποιηθεί το αυτοκίνητό σας από τροχαίο ατύχημα, μηχανική ή ηλεκτρική βλάβη καθώς και βλάβη ελαστικών, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο Εξωτερικό. Για αυτό το σκοπό λοιπόν, συνεργάζεται με μια από τις μεγαλύτερες Εταιρίες στο χώρο της Βοήθειας στην Ευρώπη (τη Mondial Assistance) για να προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα βοήθειας στους πελάτες της. Παρέχονται δύο προγράμματα στους ασφαλισμένους της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ:

Α) Το πρώτο Πρόγραμμα περιλαμβάνει:
   Οδική Βοήθεια
   Ρυμούλκηση οχήματος
   Ιατρική Βοήθεια
   Ταξιδιωτική Βοήθεια
Β) Το δεύτερο Πρόγραμμα περιλαμβάνει:
  Τοπική Ρυμούλκηση συνεπεία ατυχήματος.
Το πρόγραμμα αυτό παρέχεται στους ασφαλισμένους μας που επιθυμούν με ένα πολύ μικρό κόστος να καλύψουν τη ρυμούλκηση του οχήματος τους στην περίπτωση που ακινητοποιηθούν εξαιτίας ατυχήματος.
   Νομική Προστασία
Η Εταιρία μας στα πλαίσια της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών της, παρέχει την κάλυψη ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ και ΟΔΗΓΟΥ με όρους που πλεονεκτούν και ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας 15.000€, διασφαλίζοντας έτσι πλήρως τα έννομα συμφέροντα του ασφαλισμένου, είτε για αξιώσεις αποζημίωσης από τροχαία Ατυχήματα όταν οι υπαίτιοι αρνούνται τις ευθύνες τους και δεν καταβάλλουν την αποζημίωση την οποία δικαιούται ο ασφαλισμένος, είτε για την υπεράσπιση του στα Ποινικά Δικαστήρια για τροχαίες παραβάσεις και προσφυγές ενώπιον Διοικητικών Αρχών.
H Eθνική Aσφαλιστική παρέχει νομική προστασία στην Eλλάδα και σε όλες τις χώρες της Eυρωπαϊκής Ένωσης, αναλαμβάνοντας για λογαριασμό σας όλα τα έξοδα και τις διαδικασίες που απαιτούνται για:


   Aτύχημα που προκλήθηκε χωρίς δική σας υπαιτιότητα

   Ατύχημα που προκλήθηκε με δική σας υπαιτιότητα

   Τροχαία Παράβαση

   Ατύχημα ενώ κάποιος άλλος οδηγεί το αυτοκίνητό σας
   Ατύχημα ενώ επιβαίνουν στο αυτοκίνητό σας τα ανήλικα παιδιά σας, ή ο/η σύζυγός σας
   Αφαίρεση διπλώματος & πινακίδων
   Τροχαίο ατύχημα εκτός του αυτοκινήτου σας 
   ΑΜΕΣΗ & ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Η Εθνική Ασφαλιστική πραγματοποιεί ένα πρωτοπόρο βήμα στις διαδικασίες αποζημίωσης των Αυτοκινήτων, επιτυγχάνοντας την ταχύτερη εξυπηρέτηση και πληρωμή σας! Μειώνουμε το χρόνο διεκπεραίωσης της ζημιάς με ταχύτερες διαδικασίες και με τηλεφωνική επικοινωνία απευθείας μαζί σας για τον καθορισμό ραντεβού για το διακανονισμό της ζημιάς σας.
   ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
Επισκεφτείτε:
   Ένα από τα ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας
   Ενα από τα ΓΡΑΦΕΙΑ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ και ζητήστε τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο.
Η "ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ" αφουγκράζεται συνεχώς τις ανάγκες σας, βελτιώνοντας και ανανεώνοντας τα προϊόντα της προκειμένου να ικανοποιούν τις σύγχρονες απαιτήσεις σας.
Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μας απευθυνθείτε στον ασφαλιστικό σας σύμβουλο.